TOTO PJY1804HPWE#GW/NTP011E – Bồn tắm nhựa FRP cao cấp đặt sàn