TOTO MS905W6 – Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện từ Washlet TCF6531Z (220V)