TOTO MS864W7 – Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử Washlet TCF6631A (220V)