TOTO MS688W6 – Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử Washlet TCF6531Z (220V)