TOTO MS636CDW9 – Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện từ Washlet TCF4731ECS (220V)