TOTO CW512YR/7EE0007/TC501CVK – Bàn cầu RENESSE treo tường, nắp đóng êm