TOTO CS945PDE2 – Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa Eco-washer TCW07S