TOTO CS300DRT3 – Bàn cầu hai khối NEW STANDARD nắp đóng êm