Tiểu nam, thoát xuống sàn RA-302

Kích cỡ: 400x360x1000mm
Nguồn điện: AC: 220V
DC: 3V (2 pin 1.5V)

Mã: RA-302 Danh mục: