Chậu rửa C306

Chậu để mặt bàn.

Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau.

Sản phẩm được sử dụng men chống dính.