Chậu rửa C07

Chậu thả mặt bàn đá.

Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau.

Sản phẩm được sử dụng men chống dính.