Chậu rửa góc C03

Chậu đặt góc.

Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau.

Sản phẩm được sử dụng men chống dính.