Chậu đặt bàn RA-8263

Kích thước: 615x410x140

Mã: 8263 Danh mục: