Bồn tiểu nữ T10

Xả vòi quét sạch 100%.

Sản phẩm được sử dụng men chống dính.