Bồn tiểu nam T110

Hệ thống xả bằng van bấm nút hoặc bộ xả cảm ứng từ.

Sản phẩm được sử dụng men chống dính.