Bồn tiểu nam T109

  • Hệ thống xả bằng van bấm nút hoặc bộ xả cảm ứng từ.
  • Sản phẩm được sử dụng men chống dính.