Bồn tiểu nam T02

Hệ thống xả bằng van bấm nút.

Sản phẩm được sử dụng men chống dính