Bàn Cầu Thoát Ngang (Sản xuất khi có đơn hàng) Caesar – CPT1332