Bàn cầu liền khối nắp thông minh RA-9904D (+Nắp RA-8212A)