Bàn cầu liền khối nắp thông minh RA-6622T (+Nắp RA-001)